3 sene önce bakkalgrup tarafından yazıldı!
müzikbilgisi
Majör Dizi Nedir Kalın do’dan ince do’ya kadar sesler arıza vermeden sıralanırsa, en basit majör dizi elde edilir. Majör dizilerde tam-yarım aralıkların özel sıralanışından dolayı, majör kelimesi “büyük” anlamında kullanılır. Diziyi oluşturan birinci ses olan “do” ile üçüncü ses olan “mi” arasında iki tam ses vardır. Dizinin temel aralığı olan  “üçlü aralık” diziyi oluşturan birinci ve üçüncü sesler arasındaki aralıktır. Eğer bu dizideki gibi aralarında iki tam ses bulunuyor ise, “majör (büyük) üçlü” adını alır. (Tam ve yarım aralık konusunda da ifade edildiği ...
3 sene önce bakkalgrup tarafından yazıldı!
müzikbilgisi
Minör Dizi Nedir Minör dizilerin temel aralığı olan üçlü aralığın “küçük üçlü” olması minör dizileri majör dizilerden ayırır. Dizinin ilk sesi ile üçüncü sesi arasında 1,5 perde aralık bulunur. Major ve minor diziler arasındaki bir diğer fark ise, diziyi oluştururken kullanılacak genel aralık diziliminin farklı olmasıdır. Majör dizilerde kullanılan dizilim 2 tam 1 yarım, 3 tam 1 yarım iken, minör diziyi oluşturan sesler arasında sırasıyla, 1 tam,1 yarım, 2 tam, 1 yarım ve 2 tam aralık bulunmalıdır. Bu dizilime göre la sesinden başlayıp bir minör dizi oluşturmayı denersek: ...
3 sene önce bakkalgrup tarafından yazıldı!
müzikbilgisi
Diyezli Majör Dizi Bir parçada yer alarak parçanın tonunu belirleynecek arızalar, parçanın en başına, sol anahtarından sonra ve ölçü zamanından önce konumlanacak şekilde yazılır. Böylece kolaylıkla parçanın başına yerleştirilmiş arızalara bakarak parçanın tonu anlaşılabilir. Yandaki şekilde görülen bu duruma “tonal donanım” denir. Tonal donanımda diyezler ya da bemoller belli bir sıraya göre yer alır. Fa diyezden sonra re diyez gelmez. Diyez sırası şöyle olmalıdır: fa, do, sol, re, la, mi, si ve bemol sırası ise: si, mi, la, re, sol, do fa’dır. Bemol sırası, diyez sırasının ters...
3 sene önce bakkalgrup tarafından yazıldı!
müzikbilgisi
Bemollü Majör Dizi Tonal donanımda diyezler ya da bemoller belli bir sıraya göre yer alır. Bemol sırası: si, mi, la, re, sol, do fa’dır ve diyez sırasının tersidir.   Parçanın tonal donanımında tek bemol varsa, bu ton “fa majör” olur. Tek bemollü tondan sonrakiler ise şöyle bir yöntem kullanır: Tonal donanımda yer alan bemol sırasına göre sondan bir önceki bemol, tonun adını verir. Örneğin, üç bemollü ton için uygularsak; üç bemollü tonda yer alacak bemoller, bemol sırasına göre si bemol, mi bemol ve la bemoldür. Tonal donanımda bu sıraya göre en son la bemol yazılır. Bir...
3 sene önce bakkalgrup tarafından yazıldı!
müzikbilgisi
Ses Dizileri Belirli oktav içerisindeki belirli ses ve aralık düzenine “dizi” denir. Bir müzik sistemine temel oluşturan belirli perdelerdeki seslerin sıralanmasıyla dizi oluşur. Bu sıralanış biçimi müzik türlerine ve bölgelere göre değişir. Diziler altı kümede toplanabilir. Pentatonik diziler Modlar Makam dizileri Tonal diziler Caz müziği dizileri Atonal diziler Günümüzde müzik eğitiminde ve batı müziğinde yaygın olarak kullanılan tonal dizi dünyada da evrensel kullanılan bir yapıya ulaşmıştır. Oktav Aynı ismi taşıyan iki ses arasındaki sekiz notalık aralığa oktav de...
3 sene önce bakkalgrup tarafından yazıldı!
müzikbilgisi
Müzikte Aralık Nedir Majör ve minör dizilerde “üçlü aralıklar” kavramına değinmiştik. Bir sesin başka bir sese olan uzaklığının ölçümüne “aralık” diyoruz. “Ünison”, sesin kendisi ile olan aralığına verilen isimdir. Aslında bir uzaklık bulunmasa da do sesinin aynı do sesine olan aralığı ünison olarak ifade edilir. Tekrar do majör dizisini örnek alırsak, dizinin eksen sesinin diğer seslerine olan uzaklığını aşağıdaki şekilde görebilirsiniz.     Bir majör dizideki tam aralıklar  birli, dörtlü, beşli ve sekizli aralıklardır. Tam aralıklar daraltılırsa eksi...
4 sene önce bakkalgrup tarafından yazıldı!
müzikbilgisi
Ses Dizisi Dizi, belirli oktav içerisindeki belirli ses ve aralık düzenine verilen addır. Dizi, bir müzik sistemine temel oluşturan belirli perdelerdeki seslerin sıralanmasıyla oluşan yapıdır. Bu sıralanış biçimi müzik çeşitlerine ve bölgelere göre değişir. Diziler altı kümede toplanır: Pentatonik diziler Modlar Makam dizileri Tonal diziler Caz müziği dizileri Atonal diziler Tonal dizi günümüzde müzik eğitiminde ve batı müziğinde yaygın olarak kullanılır. Tonal dizi dünyada da evrensel olarak kullanılır. Oktav Oktav, aynı ismi taşıyan iki ses arasındaki sekiz notalık aral...

Bu sitede yayınlanan yazılar kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.Tüm hakları saklıdır.
Tema : Sipsi v1
Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.